SDH Tučapy pořádá schůzi

v pondělí 21.5.2018 v 19:00 na hasičské zbrojnici. Sbor dobrovolných hasičů

oznamuje, že okrsková hasičská soutěž se uskuteční

v sobotu 26.5.2018 ve 14:00
v Kostelanech nad Moravou.

Odjezd na soutěž bude ve 13:00 od hasičské zbrojnice.