Historie

Základnu tvoří 37 členů z toho 4.ženy.

Činnost sboru a jeho plán je zaměřen na potřeby našeho sboru a potřeby obecního úřadu a spolupráci s ostatními spoluobčany.

Založení hasičského zboru

  Z podnětu starosty obce Matouše Bartoně číslo 33 a obecního představenstva : náměstka Jana Hlaváčka č.96, radních Jasefa Hrobaře č.1 a Frant. Bartošíka č. 56, byl v r. 1919 založen v místní obci Tučapy „ Dobrovolný hasičský sbor‘, jehož úkolem bylo podrobit se organisovanému výcviku a v čas  potřeby dusit požáry nebo poskytnout pomoc pře různých živelných pohromách. Založení „Sboru dobrovolných hasičů v Tučapech bylo provedeno 21. žáří 1919. V ten den – ná svátek so.Matouše- dostavili se do obce župní činovníci bři : župní předseda Josef Koželuha z Bílovic, župní místopředseda Ant. Martinák z Nedakonic, župní náčelník Nikodem Míša z Polešovic a župní jednatel František Skyba z Uh. Hradiště. Byli svoláni občané za účelem založení hasičského sboru. Povyložení poslání této organisace a po vysvětlení stanov bylo všemi přítomnými občany schváleno založení Sboru dobrovolných hasičů v Tučapech. Dobrovolně z přítomných přihlásilo se do hasič. Sboru 32 občanů

 

Bohu ke cti,bližnímu ku pomoci